Ustawienia systemowe -

 

„Uznać to co jest.

Znaleźć to co działa.

Dotknąć w duszy miłości.”

- Bert Hellinger

 

CO TO SĄ USTAWIENIA SYSTEMOWE?

Bert Hellinger (1925-2019), niemiecki filozof i psychoterapeuta, odkrył sposób, by zobaczyć ukryte rodzaje dynamik działających w danym systemie. Używał do tego metody, którą nazwał „konstelacjami”, czyli „ustawieniami systemowymi”.

Metoda ustawień systemowych została stworzona jako połączenie dorobku psychoterapeutycznego przedstawicieli kilku kierunków psychoterapii, które poznawał oraz własnych, wieloletnich obserwacji i doświadczeń.
Według Hellingera ta metoda wykracza poza dotychczasowe rozumienie psychoterapii i jej działanie jest związane z oddziaływaniem o charakterze duchowym.

Ustawienia mogą służyć do pracy nad problemami osobistymi, organizacyjnymi. Np. poprawieniu relacji z innymi, stworzeniu satysfakcjonującego związku partnerskiego, poradzeniu sobie z lękiem, czy innymi problemami, chorobą somatyczną, znalezieniu drogi do osiągnięcia celów (np. pracy, rozwoju kariery, satysfakcji finansowej) itp., ), a także służyć jako metoda doradcza.

Podstawowym założeniem terapii ustawień rodzinnych jest to, że za różne problemy emocjonalne ludzi odpowiadać mogą zaburzone, nieprawidłowe czy zerwane relacje rodzinne.

Praktyka ta pozwala zobaczyć własną rodzinę lub społeczność w nowej perspektywie, uzyskać dostęp do rozwiązań, które nie były wiadome wcześniej.

Zatem ustawienia traktowane są jako proces głębokiej transformacji na wielu płaszczyznach życia; relacyjnej, emocjonalnej, duchowej, somatycznej, związanej z rozwojem osobistym oraz zawodowym.

 

Ustawienie w wyjątkowy sposób potrafi sprawdzić, że zostaną wyjaśnione pewne podstawowe prawdy na temat danego systemu. Ustawienia pomijają osądy czy opinie, które łatwo mogą zmienić rzeczywistość, a także mają tendencję do filtrowania i wykrzywiania prawdy. Z tego powodu podejście ustawieniowe jest bezpośrednio powiązane z rzeczywistością, którą możemy postrzegać.

System działa prawidłowo, jeśli brane są pod uwagę następujące podstawowe zasady:
- każdy ma prawo do miejsca w systemie;
- w ramach systemu istnieje pewien właściwy porządek, pewna hierarchia pozycji;
- w każdej wymianie musi być zachowana równowaga pomiędzy dawaniem a braniem.

Gunthard Weber i jego liczni koledzy rozwinęli pionierskie prace Hellingera i wprowadzili ustawienia również w świat pracy i korporacji.

Więcej o ustawieniach można posłuchać w obok zamieszczonych nagraniach.

 

 

Dla kogo ustawienia:

 

 

 

"W każdym chaosie istnieje kosmos,

w każdym nieporządku - ukryty porządek" - Carl Jung

SESJE

 

Akademia Mocy zaprasza
na sesje indywidualne (również on-line)
oraz warsztaty grupowe ustawień systemowych

 

Dodatkowe informacje/ artykuły etc:

 

 

 

Źródło:

Ustawienia systemowe Berta Hellingera - przełom w psychoterapii i wiedzy o człowieku; Damian Janus; Virgo 2018

....

© 2023 by Ground Floor. Proudly created with Wix.com

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Google+ Icon